Genom att vara närvarande i nuet kan vi hitta vägar till harmoni, glädje och ökad livskvalitet. Genom enkla övningar kan vi lära oss att se, uppleva och acceptera stunden som den är och oss själva som vi är. Ögonblick för ögonblick.

Genom mindfulnessträning kan vi komma bort från onödig stress, oro och lönlöst grubblande över det som har hänt och över det som kanske kommer att hända.

Mindfulness ger ökad förmåga att fatta medvetna, konstruktiva beslut i stället för att handla på autopilot. Vi ökar också vår koncentrationsförmåga. Man kan ha stor nytta av mindfulnessträning på arbetsplatser eftersom koncentrationen, kreativiteten, samarbetsförmågan och t.o.m. arbetsminnet ökar.

Medveten närvaro (mindfulness) ger verktyg för att hantera bl.a. stress, depression, oro, smärta och lidande i olika former.Ett verktyg för att hantera de svårigheter och problem som vi alla möter i livet.

Hur mycket tid och energi lägger du dagligen på olika former av hård och dömande självkritik? Kanske din inre kritiker behöver en mer medkännande röst som villkorslöst accepterar dig som du är, gör dig trygg och öppen för förändring? Det är möjligt att hitta mer varsamhet och vänlighet med oss själva och i förlängningen med andra.

Genom att lyssna till oss själva, använda våra sinnen utan att värdera eller döma, kan vi få en mer innehållsrik och rofylld vardag. Vi kan få kontroll över vår kropp, våra upplevelser och vårt liv.

 

Mindfulness är ett forskningsbaserat verktyg. Nedan finns ett par exempel på de många forskningsrapporter som visat hur effektiv mindfulnessträning är vid kronisk eller långvarig fysisk eller mental smärta.

https://www.mindfulnesscenter.se/media/140057/online-mindfulness-training-for-chronic-pain-henriksson-och-vasara-moeller.pdf

https://www.mindfulnesscenter.se/media/417032/publiceringen-imaan.pdf

http://www.lu.se/article/mindfulness-lika-bra-som-kbt-vid-ett-brett-spektrum-av-psykiatriska-symtom

Jag använder samma program som har använts i dessa undersökningar, i samarbete med Mindfulnesscenter och läkare Ola Schenström. Du tränar själv med hjälp av ett onlineprogram 15-20 minuter/dag under åtta veckor. Vi träffas personligen 5-8 gånger. Detta träningspaket ger dig mindre smärtrelaterat lidande och en ökad livskvalitet. Med hjälp av enkla meditations- och vardagsövningar kan du få ett aktivt och innehållsrikt liv! Ring mig så berättar jag mera!

Man behöver inte vara sjuk eller ha problem för att ha nytta av mindfulness. Forskning har visat att det sker en mängd positiva hälsoeffekter i hjärnan och i övriga kroppen. Intresserad ? Jag kan hjälpa dig!

 

Mindfulnessissa on kyse mielemme, ajatustemme sekä tunteidemme rauhoittamisesta erilaisin yksinkertaisin harjoituksin. Voimme oppia hyväksymään ajatuksemme ja tunteemme sekä olemaan enemmän tietoisesti läsnä elämässämme. Mieli selkenee, keho rentoutuu sekä terveys ja hyvinvointi paranee.

Opimme hallitsemaan stressiä paremmin sekä helpottamaan mahdollista ahdistusta. Opimme myös hyväksymään itsemme sellaisina kuin olemme, ilman arvostelua tai tuomitsemista. Annamme mielemme ja kehomme levätä tässä hetkessä ja ennen kaikkea nauttia tästä hetkestä ja elämästämme.

Mindfulness käytetään myös kivun hallintaan, univaikeuksiin ja estämään uusiutuvaa masennusta.